موضوعات: شیمی، حاصلخیزی و تغذیه گیاه
تعداد عنوان ها: 59
کتاب دستورالعمل مدیریت تلفیقی وحاصلخیزی خاک و تغذ یه جو
آقای فرهاد مشیری؛ آقای علی اصغر شهابی؛ آقای پیمان کشاورز؛ خانم زهرا خوگو؛ آقای ولی فیضی اصل؛ آقای محمد مهدی طهرانی؛ آقای هادی اسدی رحمانی؛ آقای محمد نبی غیبی؛ آقای ناصر رشیدی؛ آقای سعید سعادت
10,000
روش های تجزیه کود
دکتر کریم شهبازی؛ خانم مهناز فیض اله زاده اردبیلی؛ دکتر محمد حسین داودی
500,000
گزارش بررسی اجمالی غلظت نیترات در دو محصول گوجه فرنگی وخیار
دکتر کامبیز بازرگان؛ خانم الهه ملک زاده؛ دکتر مهدی بهشتی؛ دکتر کریم شهبازی؛ دکتر مجید بصیرت
راهنمای تغیه گیاه (جلد ! )
دکتر جهانشاه صالح
350,000
دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک وتغذیه درختان سیب
دکتر سید محمود سمر؛ دکتر پیمان کشاورز؛ دکتر علی اصغر شهابی؛ دکتر اکبر گندم کار؛ دکتر فرخ غنی شایسته؛ دکتر محمدرضا امداد
100,000
روش های تجزیه کود های شیمیایی نیتروژنی
خانم مهناز فیض اله زاده اردبیلی؛ دکتر کریم شهبازی؛ دکتر محمدحسین داودی
100,000
مدل جامع کامپیوتری توصیه کودهای شیمیایی وآلی در راستای تولیدات کشاورزی پایدار چغندر قند
خانم زهرا خادمی؛ آقای پرویز مهاجر میلانی؛ آقای محمدرضا بلالی؛ آقای محمد سعید درودی؛ دکتر کریم شهبازی؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
50,000
تولید ومصرف بهینه کود درراستای اهداف کشاورزی پایدار
دکتر محمد بای بوردی؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ آقای مهدی نفیسی؛ آقای هرمز امیر مکری
120,000
کتاب دستورالعمل مدیریت تلفیقی وحاصلخیزی خاک و تغذیه ذرت
آقای محمد نبی غیبی؛ خانم فاطمه اسدی؛ آقای محمد مهدی طهرانی
10,000
کتاب دستورالعمل مدیریت تلفیقی وحاصلخیزی خاک و تغذ یه چغندر قند
آقای عزیز مجیدی؛ آقای محمد مهدی طهرانی؛ آقای حمید نوشاد؛ آقای غلامرضا معافپوریان؛ آقای جلال قادری؛ آقای عبدالمجید دریاشناس؛ آقای سعید غالبی
10,000
دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاه دردرختان مرکبات شمال وجنوب کشور
دکتر علی اسدی کنگرشاهی؛ دکتر مجید بصیرت؛ خانم نگین اخلاقی امیری؛ دکتر حسن حقیقت نیا؛ دکتر علیرضا شیخ اشکوری؛ دکتر سعید سلیم پور؛ دکتر آرش صباح؛ دکتر مهرداد شهابیان؛ دکتر جهانشاه صالح؛ دکتر امید قاسمی؛ دکتر فرهار رجالی
180,000
برنامه جامع حاصلخیزی خاک و تغیه گیاه (جلد 1 )
دکتر کاظم خاوازی؛ دکتر ناصر دواتگر؛ دکتر فرهاد مشیری؛ دکتر محمدرضا بلالی؛ دکتر کامبیز بازرگان؛ دکتر محمدمهدی طهرانی؛ دکتر حامد رضایی؛ دکتر هادی اسدی رحمانی؛ دکتر محمدنبی غیبی؛ دکتر محمدحسین داودی؛ دکتر سعید سعادت
250,000
دستورالعمل مدیریت تلفیقی وحاصلخیزی خاک و تغذ یه نخل خرما
آقای یعقوب حسینی؛ آقای عبدالمجید محبی؛ آقای مرتضی پوزش شیرازی؛ آقای مجید بصیرت؛ آقای فرهاد رجالی
120,000
روش های تجزیه کودهای شیمیایی کم مصرف
خانم مهناز فیض اله زاده اردبیلی؛ دکتر کریم شهبازی؛ دکتر محمد حسین داودی
150,000
راهنمای تغذیه گیاهی ومدیریت تنش های محیطی به منظور پیشگیری ومقابله با عارضه زوال مرکبات
دکتر یعقوب حسینی؛ دکتر جهانشاه صالح؛ دکتر مجید عسکری؛ دکتر مجید بصیرت
50,000
تهیه بستر کشت ،تغذیه وآبیاری در محصولات گلخانه ای
دکتر سیدجلال طباطبایی؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
جایگاه بور در تغذیه بهینه گیاهان
دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ دکتر پیمان کشاورز
100,000
شناخت ناهنجاریهای تغذیه ای ، تعیین معیارهای کیفی وحد مطلوب غلظت عناصر غذایی در میوه های تولیدی در خاکهای آهکی
دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ آقای عزیز مجیدی؛ آقای مهدی سرچشمه پور؛ آقای فرهاد دهقانی؛ آقای علی اصغر شهابی فر؛ آقای پیمان کشاورز؛ آقای مجید بصیرت؛ آقای حمید رستگار؛ آقای مهدی طاهری؛ آقای اکبر گندمکار؛ آقای محمد سعید تدین؛ آقای علی اسدی؛ آقای شهرام کیانی؛ آقای احمد بای بوردی؛ آقای مجتبی محمودی؛ آقای جهانشاه صالح؛ آقای مهرزاد مستشاری؛ آقای ساسان منوچهری؛ آقای مهرداد افخمی؛ آقای میر حسن رسولی؛ آقای وحید مظفری
220,000
مدیریت تغذیه بهینه در باغهای میوه کشور
دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ آقای سیدجلال طباطبایی
250,000
کتاب دستورالعمل مدیریت تلفیقی وحاصلخیزی خاک و تغذ یه گندم
آقای فرهاد مشیری؛ آقای علی اصغر شهابی؛ آقای پیمان کشاورز؛ خانم زهرا خوگو؛ آقای ولی فیضی اصل؛ آقای محمد مهدی طهرانی؛ آقای هادی اسدی رحمانی؛ آقای محمد نبی غیبی؛ آقای محمد حسین سدری؛ آقای ناصر رشیدی؛ آقای سعید سعادت؛ خانم زهرا خادمی
10,000
کتاب دستورالعمل مدیریت تلفیقی وحاصلخیزی خاک و تغذ یه برنج
آقای محمد حسین داودی؛ آقای ناصر دواتگر؛ آقای بهمن امیری لاریجانی؛ آقای فرهاد مشیری؛ آقای محمد مهدی طهرانی
10,000
پتاسیم در کشاورزی
آقای محمد جعفر ملکوتی؛ آقای علی اصغر شهابی؛ آقای کامبیز بازرگان؛ آقای محمد حسین داودی؛ آقای ابوالفتح مرادی
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه