درباره ی ما

 

موسسه تحقیقات خاک و آب از سال 1331 با هدف انجام تحقیقات در زمینه مسائل مربوط به خاک و آب به منظور بررسی و تعیین روش­های علمی و اقتصادی بهره‌وری از منابع خاک و آب در زمینه تولید محصولات کشاورزی و هماهنگ کردن این فعالیت ­ها با سایر برنامه‌های تحقیقاتی کشور تاسیس گردید. یکی از اقدامات موسسه در این مسیر  چاپ و نشر آثار علمی و پژوهشی در زمینه علوم خاک و آب و نیز انتقال یافته‌های حاصل از پژوهش‌‌ به سایر محققان، متخصصان، مدرسان، دانش‌پژوهان، بهره­بردارای و مراکز اجرایی ذیربط است. کمیته انتشارات موسسه تحقیقات خاک و آب با تعیین اولویت‌ها و موضوعات علمی مورد نیاز جهت انتشار، به بررسی و تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا رد آثار ارائه شده به دبیرخانه کمیته نموده و اقدام به چاپ و نشر آثار پذیرفته شده می­نماید. در این راستا انتشارات موسسه تحقیقات خاک و آب تا سال 1397 آثار زیادی را شامل گزارش پژوهشی، کتاب، تک نگاشت، دستورالعمل­های فنی و نشریات فنی و ترویجی منتشر نموده است.