ضوابط و مقررات

 

 

پژوهشگران و نویسندگان محترم لطفا به موارد زیر دقت شود:

 

- لازم به تاکید است که فایل اثر حتما به صورت فایل word 2007 ارسال گردد.

 

- اثر ارسالی شده باید در دو فایل یکی با نام نویسندگان و یکی بدون ذکر نام نویسندگان ارسال گردد.

 

- در فرآیند بارگذاری اثر دقت شود که کلیه موارد خواسته شده در حد امکان پر شود (به ویژه بارگذاری چکیده الزامی است)

 

- در قسمت بارگذاری نام نویسندگان، الزامی است که نام تمامی نویسندگان اثر وارد شود.

 

- همراه با فایل اثر ارسال فرم درخواست انتشار الزامی است (فرم از قسمت فرم ها دانلود و پس از پر شدن هم با اثر بارگذاری شود)

 

- لطفا در نگارش اثر دقت شود تا با اصول چاپ کتاب و نشریات همخوانی داشته باشد (در صورت نیاز از راهنمای نگارش نشریه همین موسسه استفاده گردد که فایل آن در قسمت فرم ها اورده شده است)