فرآیند انتشار اثر

 

 

فرایند پذیرش آثار در مؤسسه تحقیقات خاک و آب

 

1- ایجاد حساب کاربری در سایت انتشارات

 

2- ورود به حساب کاربری و انتخاب نوع اثر

 

3- تکمیل اطلاعات اثر و نویسندگان

 

4- بارگذاری فایل های مربوط به اثر و تعهد نامه های مربوطه


5- بررسی و ارزیابی اولیه اثر توسط کمیته انتشارات و در صورت تائید اولیه ارسال به مرحله داوری


6- بازگرداندن اثر به نویسنده و در صورت لزوم انجام اصلاحات مورد درخواست داوران

 

توسط نویسنده و بازگرداندن اثر و در نهایت تصمیم‌گیری نهائی پذیرش اثر توسط داور نهایی


7- در صورت پذیرش اثر، ارسال متن اثر برای نویسنده جهت تایید نهایی


8- ارسال اثر به مرحله ویراستاری و صفحه‌آرائی


9- اخذ مجوزهای لازم


10- ارسال فایل اثر به مرحله تولید (چاپ)