تماس با ما

 

 

 

نشانی: کرج، میدان استاندارد، جاده مشکین دشت، بعد از رزکان نو، بلوار امام خمینی (ره)، موسسه تحقیقات خاک  و  آب

 

صندوق پستی:  311-31785

 

کدپستی:   3177993545

 

تلفن: 36201900-026

 

دورنگار:  36210121-026

 

ایمیل:   info@swri.ir

 

وبسایت:  www.swri.ir