قابل توجه مولفان محترم آثار علمی ارسالی به کمیته

 

انتشارات موسسه تحقیقات خاک و آب

 

به منظور بررسی و چاپ آثار در انتشارات موسسه، لازم می باشد تاکلیه مدارک لازم جهت داوری و چاپ اثر در سامانه کمیته انتشارات بارگذاری گردد. بدین منظور نویسندگان برای ورود به سامانه ابتدا می بایست در بخش حساب کاربری سامانه انتشارات ثبت نام نمایند و سپس از قسمت ارسال و پیگیری آثار، اطلاعات لازم را درج و مدارک مورد نیاز را بارگذاری نمایند. بدیهی است، پیگیری آثار ارسال شده نیز از طریق همین سامانه صورت خواهد گرفت. ضروری است صاحبان اثر ابتدا از منوی راهنما فرآیند انتشار اثر و شیوه ­نامه و مقررات و ضوابط نشر آثار را مطالعه نمایند. سپس فرم­ تعهدنامه درج شده در بخش فرم ها را دریافت و پس از تکمیل کلیه موارد، فرم مربوطه را به همراه فایل های اثر بارگذاری و ارسال نمایند.